Logo Ballon Doorzichtige achtergrond

Werkwijze

Logo Ballon Doorzichtige achtergrond

Kennismakingsgesprek
Je hebt mij al een beetje leren kennen via de informatie op deze site, maar wie ben jij en waar worstel je mee? We gaan ontdekken of we een klik hebben. Merken of we het gevoel hebben dat onze samenwerking tot resultaat zal leiden. Deze kennismaking is gratis en er zijn geen verplichtingen aan gekoppeld. Het enige wat ik je vraag is open en eerlijk te zijn. Ik ben dat ook.

Coachplan / offerte
We hebben de klik en het wederzijds vertrouwen om het traject samen aan te gaan. Ik stel een offerte met coachplan op. Kun jij je hierin vinden dan tekenen we beiden dit contract, waarmee we ons commitment over en weer uitspreken.

Afspraken
Samen plannen we onze afspraken en stemmen we af op welke wijze en waar deze gaan plaats vinden. Een live gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur (een totale sessie met voorbereiden en afhandelen is 2 uur). Bij E-Coaching ga ik uit van een gesprek van gemiddeld 1 uur en een totale sessie van ca. 1,5 uur.

Tussentijdse evaluatie
Ondanks de klik en het vertrouwen kan het altijd zo zijn dat een richting bijgesteld moet worden. Of dat we tegen zaken aan lopen die we uit moeten spreken. De mogelijkheid om te evalueren bestaat altijd, ervaring leert dat dit echter vaak als lastig wordt gezien. Daarom een vaste tussentijdse evaluatie.

Afronding van het traject
Dit is een bijzonder, soms ook raar moment. We bouwen een band op en die wordt in zijn vorm (tijdelijk) verbroken. We staan stil bij wat er gebeurd is en zorgen voor een passende afronding. Hoe we dat invullen stemmen we samen af. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met een ritueel, het maken van een vision board, het schilderen van de resultaten of het neerzetten van jouw bereikte doelen in de zandbak.

Eindevaluatie
Een onderdeel van de afronding voor zowel coach als coachee. Een evaluatie geeft inzichten en handvatten om mee verder te gaan.

Nazorg / check up
Hoe gaat het met je, zijn de nieuwe patronen goed verankerd, welke weg ben je ingeslagen. En eventueel een periodiek update gesprek. Ik ben er voor je, ook na ons traject.

Foto van Coach achter laptop met koptelefoon, lachend

Lekker aan de slag